Skolecase


Sophienborgskolen, Hillerød
3 trivselsdage i maj 2015
Alle børn fra 0.-8. klasse deltager.
Formålet er: Trivsel, oplevelser og samarbejde på tværs af årgangene.
Værksted: Geometri og rummelige figurer

Tilbagemelding på lån af materialer fra upfind.dk.

Mette, matematiklærer, vejleder mm.
Nogle af de ord jeg vil sætte på vores (elever og læreres) brug af materialer fra Upfind.dk er:
Eksperimenterende; det er nemt at bygge op, lave om og bryde ned igen.
Visualisering og rummelighed; som kunne blive endnu stærkere ved at benytte IT (Geogebra eller lign.), skitser og tegning på isometrisk papir.
Kommunikation; eleverne inspirerer hinanden og udvikler modeller og ideer sammen. Og potentialet for at arbejde med matematisk kommunikation på mange niveauer ligger lige for.
Observerende systematik; de store strukturer kræver systematik og er træning af øjet til at se mønstre og rummelige sammenhænge.
Kreativitet; en åbenlys kreativitet udviklede sig, verdener og modeller blev skabt alene og i fællesskaber.
Undervisningsdifferentiering; det kræver ingen særlige forudsætning for at sætte moduler sammen. Men jo større matematiks indsigt, jo flere faglige begreber kan tilknyttes modellerne.
Undersøgende matematik;
Potentialet og muligheden for at være nysgerrig, undrende og undersøgende er i høj grad til stede med arbejdet med mælkekartoner og materialer fra Upfind.dk. Det kan være med til at give elever de bedste betingelser for læring.
Undersøgende matematik giver anledning til en pædagogisk tilgang; at læreren arbejder undrende og undersøgende sammen med eleverne, ved at være anerkendende, guidende og udfordrende.
Det særlige ved undersøgende matematik er at der er gode muligheder for at arbejde med de matematiske kompetencer: tankegangs-. problemløsnings-, modellerings- og ræsonnementskompetencen. Centralt i Fælles Mål, matematiske kompetencer.

Helle, dansklærer 1. og 3. klasse, specialområdet og inklusion:
Jeg synes, det var nogle fantastiske dage fulde af leg og læring for både store og små. Mælkekartonerne rummer mange muligheder i mange fag og i tværfaglige projekter.

Det er naturligvis oplagt at bruge dem ift. matematik og geometri m.v., men de kan også anvendes i andre fag. Set med mine (fag)briller (primært dansk) så jeg også elever bygge små universer/miljøer, hvorfra der blev digtet små historier. Vi havde bl.a en gruppe, der byggede en farm/en gård og løbende digtede en historie, der foregik på farmen. Dette stimulerer den narrative kompetence og støtter historiens opbygning og udvikling.

Der var også elever, som byggede forskellige figurer/karakterer af mælkekartonerne og flere lavede en form for dragter (fx rumvæsner, robotter). De levede sig helt ind i karaktererne og interagerede på en sjov og fantasifuld måde. Dette er også meget anvendeligt i et fag som dansk, hvor vi ofte arbejder med karakterer og personkarakteristikker.

Jeg har også observeret med de specialpædagogiske briller, og her ser jeg nærmest det største potentiale. Det var utroligt at se, hvordan elever i forskellige faglige og/eller sociale vanskeligheder lyste op og gik til mælkekartonerne med glæde og opfindsomhed. Pludselig kom samtaler om konstruktionerne i gang på tværs af klasser og aldre - og mellem børn, der ellers har svært ved det kommunikative; de havde nu en fælles tredje. Vi så også eksempler på børn, det byggede huse og huler til sig selv - sågar op omkring sig selv. Børn som har brug for at skærme sig nød at være i disse rum og stadig have kontakt til omverdenen, da flere kom hen og spurgte til deres huse. Nogle byggede hus sammen, og der blev interageret på kryds og tværs.

Jeg var især imponeret over det mange niveauer, konstruktionerne kunne spænde over. Både helt små fra 0. klasse og de store fra 8. kunne blive udfordret og bygge på deres nivieau - eller sammen og stadig have det sjovt/lære. De små brugte mest fantasien og kiggede på forskellige modeller af rummelige figurer. De store bad om flere udfordringer, og vi kiggede sammen på nettet og fandt spændende, avancerede konstruktioner, som de efterlignede.

Trine, matematik 0.klasse, dansk og N/T 3. klasse, bibliotek og idérig alt-mulig kvinde:
Først og fremmet synes jeg klodserne og kartonerne giver super meget mening i forhold til at få hans on i matematik. Geometrien bliver pludselig levende og flerdimensionel for øjnene af børnene.
I forhold til reformen så er det jo meningen at flere børn skal blive så dygtige som de kan og måske kan man ikke måle og veje det, men personligt tror jeg på, at personlige erfaringer med ting og sager gør børn dygtigere. Karsten har fået en rigtig god ide, som jeg tror vil understøtte elevernes forståelse af vinkler, figurer, spænding og innovation. Sekundært kan man så digte historier om det man har bygget og hvad det kan bruges til. Jeg ville ønske, vi havde et sæt med mange klodser og kartoner til rådighed hos os, fordi det er læring gennem leg.

Rikke, matematikvejleder og matematiklærer i 9. klasse.Hvor var det fantastisk at få lov til at arbejde med!
Jeg ser kæmpe potentiale ift. matematik. Jeg synes, det er en fantastisk mulighed for at arbejde med noget konkret, der er sjovt!, på mellemtrin og udskoling.
Jeg tænker, at det kunne være genialt at lave et større forløb i 5./6. klasse i samarbejde med i hvert fald mat og sløjd om at få bygget de forskellige klodser.
Hvis jeg skulle bruge det en hel masse i matematik, ville det absolut være en fordel, at de havde nogle mål, der gav mening - tænk, hvis fire dele kunne blive til en meter, så man kunne bygge kubikmeteramok.
Når først skolen har et kæmpe sæt er der muligheder for at arbejde med det på ALLE klassetrin i matematik, synes jeg. Isometrisk tegning blev bare lidt federe, når man kunne bygge kæmpe modeller efterfølgende.
Tænk hvis man kunne noget tilsvarende ift. cirkler!